Pliki Cookies

  • Strona korzysta z plików cookies, które używane s± do zapisywania informacji w celach poprawienia funkcji strony oraz do analizowania ruchu na stronie. Pliku cookies na stronie P&F WARTACZ używane s± też do prowadzenia kampanii remarketigowych Google Ads. Dzieki monitoringowi ciasteczek pozwala to dostosowaæ stronê do potrzeb osób, które odwiedzaj± j± wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydowaæ o tym, w jaki sposób cookies zapisywane s± na jego komputerze. Pozwalaj± na to ustawienia/preferencje definiowane w przegl±darkach internetowych. Domy¶lne ustawienia popularnych przegl±darek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalaj± na zapisywanie plików cookies.

  • •  Google Chrome
    •  Internet Explorer
    •  Mozilla Firefox
    •  Opera
    •  Safari