System rozdrabniania ¶rednich rur
(do rur o ¶rednicy mniejszej niż 1000 mm i długo¶ci mniejszej niż 2500 mm)1. Kruszarka rur
2. Podajnik
3. Młyn
4. Dmuchawa
5. Cyklon