Chłodnie Wentylatorowe

Najbardziej energooszczędnym i najtańszym sposobem chłodzenia oleju hydraulicznego w maszynach jest zastosowanie chłodni wentylatorowych.

 • Oferujemy chłodnie wentylatorowe o mocach od 63 do 1220 kW również w wersji z automatyką adiabatycznego schładzania powietrza:
  - Standardowe chłodnie wentylatorowe produkowane są o mocach chłodniczych od 63 kW do 920 kW dla warunków: powietrze +30°C, woda +40°C/+35°C w dwóch rozmiarach:
  - małym (S) o mocy chłodzenia od 63 kW do 447 kW - 6 typów z jednym rzędem wentylatorów;
  - dużym (L) o mocach chłodniczych od 265 kW do 920 kW - 6 typów z dwoma rzędami wentylatorów;

  Oba te rozmiary produkowane też są w wersji o obniżonym hałasie (wersja LN) jak też w wersji do automatycznego opróżniania w przypadku zagrożenia zamarznięcia wody technologicznej (system bez glikolowy).

ADcooler

 • Typ chłodni wentylatorowych ADcooler - różni się od w/w chłodni zastosowaniem systemu adiabatycznego schładzania powietrza dopływającego do wymienników ciepła.

  W okresie wysokich letnich temperatur, dzięki odparowaniu wody, która spływa po specjalnym ekranie następuje schłodzenie powietrza i, w zależności od wilgotności powietrza, w takim stopniu ,że woda technologiczna może być zimniejsza niż temperatura powietrza.

  Ten proces ilustruje poniższy rysunek:

Chłodnie wentylatorowe z adiabatyką budowane są w rozmiarach S i L (po 6 typów o mocach od 82 kW do 1220 kW) jak i w wersji o obniżonej głośności (LN)
Czytaj Więcej

Grupy pompowe GRP - łączą hydraulicznie systemy chłodzące. Mogą one zawierać jedną pompę lub cały system wielopompowy wraz ze zbiornikiem wody o pojemności odpowiadającej zapotrzebowaniu urządzeń i systemu hydraulicznego. Sterowanie grupą pompową realizowane jest przez sterowanie urządzenia chłodniczego. Oferujemy 12 typ tych urządzeń o wydajnościach od 10,3m3/h do 150,5m3/h ze zbiornikami od 500 do 1500 l.

Więcej o GRP